Staňte sa predajcami softvéru Xpos

Ponúkame spoluprácu servisným organizáciám

 • Najnovšie technológie súčasnosti

  Microsoft .NET Framework sa osvedčil ako výkonná technológia, ktorá dokáže plniť najnáročnejšie požiadavky moderného vývoja softvéru.

  Spolu s technológiou Microsoft .NET a novými technológiami na prístup k databázam sme mohli tráviť viac času pri riešení logických problémov a prekonávaní výziev.

 • Najrýchlejšia komunikácia s fiškálnymi tlačiarňami

  Plná kontrola nad riadiacim procesom, výrazná optimalizácia kódu, kompresia dát v priemere až 50%, aplikácia poznatkov do praxe – to sú hlavné faktory kvality našich komunikačných protokolov.

  Docielili sme najrýchlejšiu komunikáciu medzi počítačom a fiškálnou tlačiarňou dostupnú v súčasnosti na trhu.

 • Vysoká miera flexibility

  Vysoká miera flexibility vytvára potenciál pre jednoduché rozširovanie a modifikácie.

  Preto je softvér Xpos pripravený vyhovieť náročným požiadavkám vašej firmy a neustále zlepšovať a rozširovať svoju funkcionalitu, aby ste v maximálnej možnej miere využívali všetko čo vám ponúka.

 • Jednoduchosť používania, pohodlie pre používateľa

  Ak tvrdíme, že náš softvér je jednoduchý na používanie, myslíme to vážne.

  Jednoduchosť používania sme si stanovili ako jeden z najdôležitejších cieľov.
  O úspechu v tejto oblasti svedčí mnoho spokojných klientov.

 • Grafický dizajn
  pre súčasnosť a budúcnosť

  Nepracujte v zastaraných a dávno prekonaných prostrediach, ktoré už majú svoje najlepšie roky za sebou.

  Pri tvorbe softvéru Xpos sme využili dlhoročné skúsenosti v oblasti počítačovej grafiky a dizajnu a vytvorili sme pre vás graficky príjemný softvér, ktorý v súčasnosti nemá na trhu v tejto oblasti konkurenciu.

 • Integračné knižnice pre Microsoft .NET

  Knižnice Xpos boli vytvorené pre jednoduchú, rýchlu a spoľahlivú integráciu fiškálnych tlačiarní do vašich programov vytvorených v prostredí Microsoft .NET.

  Zúročením dlhoročných skúseností s programovaním, prenesením teoretických znalostí do praxe a využitím správnych technológií sme vytvorili knižnice, ktoré môžete využívať vo svojich softvérových produktoch.

 • Normalizácia a optimalizácia databázy

  Normalizáciou a optimalizáciou databázy spolu s kompresiou dát sme dosiahli vysokú kapacitu pre údaje vašich spoločností.

  Správne využívanie možností relačných databáz nám umožnilo vytvoriť optimálnu databázu pre ukladanie údajov a tvorbu výstupov pre používateľov softvéru Xpos.

Najnovšia generácia firemného softvéru

Softvér Xpos premení váš počítač alebo mobilné zariadenie na registračnú pokladnicu novej generácie, ktorá spĺňa všetky požiadavky zákona 289/2008 Z.z. a poskytuje mnoho užitočných funkcií navyše.

Xpos je postavený na najmodernejších technológiách súčasnosti a umožňuje fungovať na dotykových zariadeniach, ako aj na klasickom PC.

Už vás omrzela vaša stará pokladnica, ktorá má limitovaný počet položiek, malú pamäť na uchovanie pokladničných dokladov a komplikované ovládanie? Otvárate novú prevádzku a potrebujete výkonnú a spoľahlivú pokladnicu za výhodnú cenu? Vlastníte fiškálnu tlačiareň FisBox, Pegas FM alebo FT4000 a hľadáte silný nástroj na jej ovládanie?

Objednajte si Xpos a zistíte, že práca s registračnou pokladnicou je jednoduchá a rýchla. Vysoká pamäťová kapacita pre doklady a denné uzávierky vám zaručia, že už nikdy nebudete musieť archivovať pokladničné doklady na externé zariadenia.

 • Medzi výhody softvéru Xpos patria
 • moderný vzhľad
 • pohodlné a intuitívne ovládanie na dotykovom zariadení aj na klasickom PC
 • možnosť fungovania v sieťovom prostredí: viacero pokladníc, jedna databáza produktov s virtuálne neobmedzeným množstvom dát
 • databázový server Windows, Linux
 • podpora periférnych zariadení: čítačka čiarových kódov, peňažná zásuvka, bonovacia tlačiareň, váha
 • môžnosť pripojenia periférnych zariadení cez USB, sériový port, Bluetooth alebo sieť
 • vysoká kvalita, nízka cena

Hlavné okno

Po spustení programu máte okamžitý prístup ku všetkým funkciám softvéru. Hlavné menu aj ostatné položky menu sú usporiadané tak, aby ste mali všetky funkcie softvéru vždy rýchlo k dispozícii.

Ovládacie prvky sú navrhnuté podľa zaužívaných štandardov, preto vaše zoznámenie sa s programom bude rýchle a vaša práca efektívna.

Úprava cenníkov tovarov a služieb

Pri tvorbe cenníka máte možnosť zvoliť si typ cenníka (neskladový, skladový alebo kalkulácie).

Potom pri úprave položky cenníka máte k dispozícii prehľadné editačné okno, kde nastavíte všetky potrebné parametre tovaru alebo služby.

Podporované sú rôzne kódy, merateľné jednotky, obrázky atď. Všetko prehľadne a logicky usporiadané.

Používateľská konfigurácia

Xpos umožňuje nastaviť potrebné parametre pre predaj tovarov a služieb, periférnych zariadení pripojených na váš počítač, nastavenia týkajúce sa pripojenia na databázový server a zálohy databázy, formát pri tlači cenoviek alebo tiež naplnenie rýchlej voľby z cenníka pri predaji.

Úprava používateľa

Podobne ako pri úprave iných parametrov máte k dispozícii plný prístup k nastaveniam používateľov softvéru, prihlasovacím údajom, osobným údajom a prístupovým právam k jednotlivým častiam programu.

Tieto nastavenia sú prístupné len prihláseným požívateľom s potrebnými právami.

Úprava práv používateľov

Používateľov softvéru je možné členiť do skupín. Každá skupina má vlastné nastavenia oprávnení pomocou ktorých je možné riadiť prístup k jednotlivým častiam programu Xpos.

Riadenie prístupových práv prispieva k bezpečnosti vášho systému.

Prehľadné doklady

Faktúry, dodacie listy, príjemky, výdajky a ostatné doklady sú prepracované tak, aby boli prehľadne usporiadané pre vás, aj pre vašich zákazníkov.

Vystavené doklady je možné ukladať do PDF súborov, Wordu a textových súborov a následne spracovávať alebo posielať elektronicky.

Štatistiky

Výstupné štatistiky hovoria o predaji tovarov a služieb, skladových pohyboch, tržbách, pridanej hodnote ale poskytujú aj mnoho ďalších užitočných informácií o fungovaní vašich spoločností.

Pri tvorbe štatistík je možné využiť množstvo prehľadných filtrov a tak prispôsobiť výstupné údaje podľa vašich potrieb.

Ďalšie funkcie softvéru Xpos

 • predajný modul pre klasické aj dotykové pokladničné systémy
 • cenník tovarov a služieb + export cenníka do PDF a Wordu
 • úhrada faktúry, vklad do pokladne, výber z pokladne, okamžitý stav peňažnej zásuvky
 • EAN kódy, interné kódy, PLU
 • kategorizácia tovarov do skupín
 • rýchle a pohodlné vyhľadávanie, pokročilé filtre
 • databáza odberateľov a adresné doklady
 • odložené doklady, spájanie viacerých odložených dokladov do jedného
 • skladové hospodárstvo (ľubovoľný počet skladov, dodávky, dátumy spotreby, sériové čísla)
 • fakturácia, dodacie listy a predfaktúry
 • tlač cenoviek tovarov a služieb s prepočtom na základné jednotky
 • pokročilé štatistiky predaných tovarov + export do PDF a Wordu
 • kalkulácie spotrebovaných tovarov, hierarchické položky
 • hodinové uzávierky pokladníka
 • možnosť tvorby štatistík a kópií dokladov priamo z fiškálnej pamäte
 • archív kópií pokladničných dokladov s rýchlou navigáciou, export do TXT
 • používatelia (pokladníci) - práva používateľov
 • zmena poradia položiek na doklade
 • zľavy - rôzne možnosti rozpisovania zliav na doklade
 • automatická tlač ľubovoľného počtu kópií dokladov
 • dynamická voľba platidiel (hotovosť, platobná karta, šeky, stravné lístky, kombinácia)
 • jednoduchá aktivácia a aktualizácia softvéru
 • automatická záloha databázy, virtuálne bez obmedzenia množstva dát
 • rýchly prístup k momentálnemu stavu fiškálneho modulu
 • mnoho ďalších užitočných funkcií